KONKURS OFERT NA ZBYCIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKU MASY

Syndyk masy upadłości PRIB INŻ.-BUD sp. z o.o. w Tarnowie, ogłasza konkurs ofert na zbycie  maszyn budowlanych i innych składników masy upadłości zgodnie z poniższym zestawieniem:

    1. Koparka kołowa ZEPPELIN ZM 13, r. prod. 1994, cena brutto: 40 983,60 zł
    2. Koparka gąsienicowa CAT 312C, r. prod. 2005, cena brutto: 123 984,00 zł
    3. Ładowarka KOMATSU (Niesprawna), r. prod. 1999, cena brutto 39 852,00 zł
    4. Rura   korugowana   DN  800 3 m . szt.5., cena brutto: 3 690,00 zł

1.Pisemną ofertę kupna należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „OFERTA INŻ-BUD ” – w terminie do dnia 06 marca 2024 roku, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej 67/3 lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do kancelarii.

2.Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w siedzibie kancelarii dniu 07 marca 2024 roku o godz. 10.00

3.Do odbycia konkursu wystarczy złożenie choćby jednej oferty spełniającej ustalone warunki uczestnictwa w konkursie.

4.Proponowana cena nabycia brutto nie może być niższa niż cena wywoławcza.

5.Jedynym kryterium wyboru będzie oferowana cena.

6.Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

7.Ze stanem faktycznym przedmiotu konkursu można się zapoznać w dni powszednie br. w godzinach 9-15 lub po uzgodnieniu terminu z Panem Piotrem Nowakiem pod nr telefonu 604 144 164, informacje dodatkowe można uzyskać pod wskazanym numerem lub  mailowo p.nowak@kdr.krakow.pl

8.Z operatami szacunkowymi -wyceną rzeczoznawcy można zapoznać się na stronie www.syndyk.malopolska.pl

Operat Zeppelin ZM13

Operat Komatsu WA 85-3

Cat 312C