Lista postępowań zakończonych z informacją o miejscu archwizacji dokumentów

Lista postępowań zakończonych z informacją o miejscu archwizacji dokumentów

PBP BUDOSTAL S.A. w Krakowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 1.04.2010 roku
sygn. akt VIII GUp 23/10/s

postanowienie Sądu z dnia 10.11.2022 r. – stwierdzenie zakończenia postępowania
prawomocne z dniem 31 marca 2023 r.

Akta postępowania (w tym pracownicze) zostały przekazane do:

Zakład Archiwalny Składnica Akt sp. z o.o.
ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa
12 376 82 65;  607 706 659 (w godz. 8.00-14.30)

_________________________________________________

VALG PODHALE sp. z o.o. w Nowym Targu
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 19.11.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 478/19

postępowanie przekazane w związku z rezygnacją Zarządcy
postanowienie Sądu z dnia 12 grudnia 2022 r.

_________________________________________________

Krystyna Rzeszut prowadząca działalność gospodarczą pod firma SKLEP WIELOBRANŻOWY w Szczucinie
Firma Handlowo – Usługowa INS-BUD 2 K&D RZESZUT s.c. w Szczucinie
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydz. V Gospodarczy z dnia 18. września 2012 roku
sygn. akt. V GUp 1/12

postanowienie Sądu z dnia 9 września 2022 r. – stwierdzenie zakończenia postępowania
(prawomocne z dniem 3.10. 2022 r.)

Dokumenty przekazano do ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43
tel. 12 313 34 13, 791 313 365
e-mail: biuro@archikrak.pl

_________________________________________________

Krakowskie Zakłady Odlewnicze ZREMB SA w Krakowie
(miejsce prowadzenia działalności – Nowe Brzesko, ul. Przemysłowa 4)

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia
Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 30 października 2015 roku
sygn. akt VIII GUp 109/15

postanowienie Sądu z dnia 9.08.2021 r. – stwierdzenie zakończenia postępowania
(prawomocne z dniem 23.09.2021 r.)

– dokumenty Spółki (wytworzone do 1998 r.) przekazano do ARCHIWUM OSTOJA 33-100 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 58, tel. 18 534 92 29
– dokumenty z lat 1999 do końca postępowania przekazano do ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43
tel. 12 313 34 13, 791 313 365
e-mail: biuro@archikrak.pl

_________________________________________________

 

Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. w Krakowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 31 grudnia 2014 r.
sygn. akt VIII GUp 78/14

– postanowienie Sądu z dnia 25 września 2020 roku – stwierdzenie zakończenia postępowania

Dokumenty przekazano do ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43
tel. 12 313 34 13, 791 313 365
e-mail: biuro@archikrak.pl

_________________________________________________

AUTO GUM sp. z o.o. s.k. w Krakowie – postępowanie sanacyjne
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 20.09.2019 roku
sygn. akt VIII GRs 3/19

– postanowienie Sądu z dnia 18.12.2020 roku o zakończeniu postępowania

_______________________________________________

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” S.A. w Kozłowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych
z dnia 29 maja 2009 roku
sygn. akt VIII GUp 16/09/s
postanowienie Sądu z dnia 30.12.2020 roku o zakończeniu postępowania
dokumenty Spółki przekazano do: Zakład Archiwalny – Składnica Akt sp. z o.o.
42-271 Częstochowa, ul. Malanowicza 66

_______________________________________________

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych DROMOST S.A. w Bochni
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 6 maja 2013 roku
sygn. akt V GUp 3/13

– postanowienie Sądu z dnia 25 wrzenia 2020 r. – stwierdzenie zakończenia postępowania

Dokumenty DROMOST przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1

_________________________________________________

Fabryka Mebli RYŚ sp. z o.o. w Krzywaczce (postępowanie sanacyjne)
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 13.05.2019 roku
sygn. akt VIII GR 45/19

w związku z rezygnacją zarządcy postępowanie przekazane na mocy postanowienia Sądu z dnia 30 stycznia 2020 r.

_________________________________________________

Elektro – Schubert Sp. z o.o. w Niepołomicach
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Krakowie
z dnia 18 kwietnia 2013 roku
sygn. akt VIII GUp 15/13/S

– postanowienie Sądu z dnia 11 lipca 2019 roku – stwierdzenie zakończenia postępowania

Dokumenty Elektro-Schubert przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1

_________________________________________________

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Wojniczu
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy
z dnia 15 listopada 2013 roku
sygn. akt V GUp 6/13

postanowienie Sądu z dnia 22.02.2019 r. o zakończeniu postępowania

Dokumenty przekazano do ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43
tel. 12 313 34 13, 791 313 365
e-mail: biuro@archikrak.pl

_________________________________________________

KRAK POL – Dariusz Wójcik w Kochanowie (postępowanie układowe)
sygn. akt VIII GUp 105/15
postanowienie Sądu z dnia 25 września 2017 roku o zatwierdzeniu układu zawartego z wierzycielami

_________________________________________________

KRAK – CHEM sp. z o.o. w Krakowie (przyspieszone postępowanie układowe)
sygn. akt VIII GR 3/17
postanowienie Sądu z dnia 22 września 2017 roku o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

_________________________________________________

Aluminium Serwis sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 4/11/s
Postanowieniem Sądu z dnia 30 maja 2017 roku postępowanie umorzono.

_________________________________________________

Stanisław Kałafut i Leszek Kałafut wspólników King-Skór s.c. w Krakowie (upadłość układowa)
sygn. akt VIII GUp 109/16
postępowanie przekazane
_________________________________________________

 

Zakład Przetwórstwa Mięsa „BASO” Sp. z o.o. w Olkuszu
sygn. akt VIII GUp 20/14/s
postanowienie o zakończeniu postępowania z dnia 04.2017 r.
Dokumenty przekazano do ARCHIKRAK sp. z o.o.
30-611 Kraków, ul. Halszki 28/43
tel. 12 313 34 13, 791 313 365
e-mail: biuro@archikrak.pl

_________________________________________________

BRODVIN Pracownicza sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej

sygn. akt. VIII GUp 10/05/s
Postanowieniem Sądu z dnia 24 kwietnia 2017 roku stwierdzono zakończenie postępowania.
– dokumenty firmy oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa – Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

_________________________________________________

Leszek Józef Maj w Krakowie (osoba nie prowadząca działalności gospodarczej)
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 25.06.2015 roku
sygn. akt VIII GUp 21/15
Na wniosek Dłużnika postanowieniem Sądu z dnia 23. lutego 2017 roku postępowanie umorzono.

_________________________________________________

MY HOTEL sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 46/16
postanowieniem z dnia 2. czerwca 2016 roku
postępowanie przekazane Doradcy Restrukturyzacyjnemu Dariuszowi Sitkowi

_________________________________________________

NOVART – Mirosław Nowocień w Kryspinowie
sygn. akt VIII GUp 27/15
postanowienie o zakończeniu postępowania z dnia 20.05.2016 r.

————————————————————————————–

Mirosław Ożóg prow. działalność gospodarczą pod firmą
Firma Budowlano Usługowo Handlowa BUDOMEX w Skawinie
sygn. akt VII GUp 10/07/s
Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2016 roku umorzono postępowanie upadłościowe

 

Spółdzielnia Pracy TARKONFEX w Tarnowie
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydz. V Gospodarczy z dnia 29. grudnia 2011 roku
sygn. akt. V GUp 3/11

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 roku stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego.
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

———————————————————————————–

TERRA POLSKA sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Niepołomicach
sygn. akt VIII GUp 29/10/s
Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2015 r. stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego.
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

——————————————————————————–

CONSTRUCTION sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
postanowienie SR dla Krakowa Śródmieścia, Wydz. VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych z dnia 10 czerwca 2011 roku
sygn. akt. VIII GUp 25/11/s
– postanowienie Sądu z dnia 8 maja 2015 roku o zakończeniu postępowania
dokumenty spółki zostały przekazane do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel 12 684 28 10, e-mail: biuro[at]archiwum.net.pl

——————————————————————————-

Europe Cement Investment and Trade S.A. w Krakowie
postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych
z dnia 18 czerwca 2009 roku
sygn. akt. VIII GUp 18/09/s
postanowienie Sądu z dnia 13 sierpnia 2013 roku o powołaniu zarządcy tymczasowego

– postanowienie Sądu o zakończeniu postępowania z dnia 8 grudnia 2014 roku

——————————————————————————–

Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługową ,,MAX-BUD” Jacek Lichy sp. jawna w Bochni
postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy z dnia 31 października 2011 roku
sygn. akt V GUp-4/10

– postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu z dnia 8 sierpnia 2014 roku

———————————————————————————

CZASOUMAWIACZ sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
postanowienie SR w Krakowie, Wydz. VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i naprawczych z dnia 11 lipca 2011 roku
sygn. akt VIII – 30/11/s

———————————————————————————

STANISŁAW MIKULSKI prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą Stanisław Mikulski „MAX METAL”z siedzibą w Chrzanowie

postanowienie SR dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w Krakowie
z dnia 18 kwietnia 2011 roku, sygn. akt VIII GUp 19/11/s

———————————————————————————-

SPECTRA sp. z o.o.w Krakowie
sygn. akt VII GU 18/03/s
(postępowanie likwidacyjne)
Postanowienie Sądu z dnia 9 grudnia 2013 r. o ukończeniu postępowania
(prawomocne z dniem 28.12.2013 r.
– dokumenty Spółki oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

———————————————————————————-

MY HOTEL Kraków sp. z o.o.w Krakowie
sygn. akt VII GUp 59/11/s
(postępowanie układowe)
Postanowienie Sądu z dnia 5 lipca 2013 r. o zatwierdzeniu układu z wierzycielami

———————————————————————————-

WSPÓŁPRACA sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp – 29/11/s
Postanowieniem Sądu z dnia 6 lutego 2013 r. stwierdzono ukończenie postępowania upadłościowego
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

———————————————————————————-

PASEK sp. z o.o. w Krakowie
sygn. akt VIII GUp 3/06/s
postępowanie zakończone postanowieniem Sądu z 30.03.2012
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

———————————————————————————-

PANHYDRO sp. z o.o. w Nawojowej Górze k/ Krzeszowic
postanowienie SR w Krakowie z dnia 25.04.2010 r., sygn. akt GUp 26/10/s
postępowanie zakończone postanowieniem Sądu z dn. 24/10/2011 r.
Dokumenty Spółki przekazano do:
Centrum Archiwizacji Dokumentów sp. z o.o.
32-080 Zabierzów, Brzezie, ul. Szlachecka 1
tel. 12 684 28 10

———————————————————————————-

PBEiP ENERGOPRZEM w Krakowie
postanowienie SR w Krakowie z dn. 21.08.2005 r., sygn. akt GUp 23/05/s
postępowanie zakończone postanowieniem z dnia 7.10.2011 r.
Dokumenty znajdują się w Archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22

———————————————————————————–

Rejon Robót Drogowo Mostowych w Wieliczce sp. z o.o.
– post. SR z dn. 28.07.2010 r. o zakończeniu postępowania upadłościowego
– dokumenty firmy oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa – Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

———————————————————————————

ORKA sp. z o.o. z siedzibą w Rachwałowicach
– post. SR z dn. 8 lipca 2010 r.
postępowanie umorzone na podst. art. 361 puin
– majątek i dokumenty przekazane dłużnikowi

———————————————————————————

Spółdzielnia Inwalidów PROMIEŃ w likwidacji -Wieliczka
– dokumenty Spółdzielni oraz dokumenty z postępowania przekazano do:
ARCH DATA sp. z o.o.
05-092 Warszawa Łomianki, ul. Zielona 6
tel. 22 751 92 73, 605 210 293

———————————————————————————

UNITREND sp. z o.o. w Krakowie
– upadłość likwidacyjna przekształcona w układ likwidacyjny
– w chwili zakończenia postępowania dokumenty Spółki pozostawały w dyspozycji Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze