Syndyk masy upadłości AMCO Fronty Meblowe sp. z o.o. w upadłości ogłasza
pisemny konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności,

przysługującej względem osoby fizycznej, w wysokości 182.529,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu w wysokości 14.123,12 zł.

Oferty należy przesyłać na adres: 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, w zaklejonej kopercie z adnotacją „konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności” – w terminie do dnia 5 maja 2023 r.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr tel. 12 262 91 26.

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ