Syndyk masy upadłości AMCO Fronty Meblowe sp. z o.o. w upadłości
ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności

przysługującej względem osoby fizycznej, w wysokości 182.529,05 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu w wysokości 14.123,12 zł.

Oferty należy przesyłać na adres: 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3, w zaklejonej kopercie z napisem „konkurs ofert na sprzedaż wierzytelności VIII GUp 12/15”
w terminie do 29 czerwca 2023 r. Regulamin dostępny jest na:  www.syndyk.małopolska.pl

Wszelkich informacje dotyczących przedmiotu konkursu udziela Biuro Syndyka
tel.: 12 262 91 26; 504 47 67 55  oraz  e-mail:  biuro@kdr.krakow.pl

 

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ