Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt TR1T/GUp-s/6/2023, ogłasza konkurs ofert na zbycie ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż następujących ruchomości:
1. motocykl czterokołowy Bashan BS 300 S-18, rok produkcji 2008, nr rejestracyjny: KT 7319, nr VIN: LHJSNP1028B000471, kwota wywoławcza 1.000,00 zł; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
2. samochód osobowy WAZ LADA 21072, rok produkcji 1988, nr rejestracyjny: KT 9441C, nr VIN: XTA210720H0311384, kwota wywoławcza 550,00 zł; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
3. samochód osobowy Lincoln Town car 4.6, rok produkcji 1998, nr rejestracyjny: KT 8710C, nr VIN: 1L1FM81W7WY728664, kwota wywoławcza 4.200,00 zł; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
4. samochód osobowy Lincoln Town car 4.6, rok produkcji 1999, nr rejestracyjny: KT 13093, nr VIN: 1L1FM81W4YY759065, kwota wywoławcza 2.600,00 zł; Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ
5. samochód terenowy Nissan Murano 3.5 MR’5 AWD CVT, rok produkcji 2007, nr rejestracyjny: KT 12561, nr VIN: JN8AZ08W97W616603, za kwotę wyceny w wysokości 6.800,00 zł. Operat – Do Pobrania – KLIKNIJ

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT

1. Złożenie pisemnej oferty kupna pojazdu opisanego w pkt I wraz z proponowaną ceną nabycia. Cena winna być podana kwotowo oraz słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza.
2. Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert TR1T/GUp-s/6/2023″ – w terminie do dnia
21.04.2023 roku do godziny 16:00, osobiście w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem. Decyduje data wpływu do biura syndyka.
3. Warunkiem przystąpienia do postępowania jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o numerze
96 1020 2892 0000 5302 0850 8972. Wadium winno wpłynąć na wskazane konto w terminie do dnia
21.04.2023 roku włącznie. Decyduje data uznania na rachunku bankowym masy upadłości pełnej kwoty wadium.
4. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży ponosi oferent.

Przystępujący do konkursu winien zapoznać się z jego Regulaminem dostępnym w biurze syndyka: Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 lub na stronie internetowej www.syndyk.malopolska.pl

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny.

Wybór oferty nastąpi w dniu 24.04.2023 o godz. 14:00 w biurze syndyka w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 .

Pojazd objęty konkursem można oglądać we wszystkie dni powszednie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z biurem syndyka, tel. 12 262 91 26, tel.: 504 861 074.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ

Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ