KONKURS OFERT NA ZBYCIE RUCHOMOŚCI

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości w Krakowie ogłasza konkurs ofert na zbycie wskazanych poniżej składników majątku masy upadłości.

I. Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż ruchomości w postaci: figurek FunkoPop (numery: 02, 11, 37, 38, 39, 67, 84, 86, 127, 188, 258, 279×2, 281, 299, 480, 490, 509, 597); Disney Infinity 3.0 Olaf; PS3 Essentials Sports Champions x5, PS4 PlayStationVR Bravo Team; PS4 PlayStationa Hits Bloodborne; Xbox One Console Excusive Playerunknown’s Battlegrounds; Xbox 360 Rabbids Alive&Kicking; waga łazienkowa Esperanza; wagi kuchenne Esperanza i Vakoss. Cena wywoławcza wynosi 500,00 zł netto.

II. Warunki uczestnictwa w postępowaniu.

Pisemną ofertę kupna wraz z proponowaną ceną nabycia netto (podaną kwotowo i słownie) należy składać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert – Figurki, gry, wagi” – w terminie do dnia 24 stycznia 2023 r., do g. 16.oo, osobiście w siedzibie Kancelarii Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, ul. Kalwaryjska 67/3 (30-504 Kraków) lub pocztą – listem poleconym, kurierem.
Decyduje data wpływu oferty do Kancelarii.

Regulamin Konkursu – Do Pobrania – KLIKNIJ
Ogłoszenie – Do Pobrania – KLIKNIJ
Klauzula RODO – Do Pobrania – KLIKNIJ