Wyposażenie sklepów ALMA MARKET SA

SYNDYK ALMA MARKET SA w upadłości działając na podstawie uchwały Rady Wierzycieli informuje o możliwości składania ofert na zakup ruchomości w postaci zdemontowanego wyposażenia sklepów za cenę nie niższą niż wynikająca z oszacowania biegłego rzeczoznawcy.
Zestawienie ruchomości wraz z cenami minimalnymi dostępne w Kancelarii Syndyka.
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie – tel. 510 934 414, lub pocztą elektroniczną : bwilk@almamarket.pl.

Oferty należy składać w Kancelarii Syndyka – 30-504 Kraków, ul. Kalwaryjska 67/3 osobiście lub za pośrednictwem poczty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem – OFERTA – ALMA – RUCHOMOŚCI.

Kryterium podstawowym będzie oferowana cena.

WYKAZ RUCHOMOŚCI – DO POBRANIA – KLIKNIJ