Start > Lista prowadzonych postępowań

Lista prowadzonych postępowań

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „INŻ – BUD” sp. z o.o.

Data rozpoczęcia: 18 listopada 2022 r.

Osoba prowadząca: Katarzyna Olejniczak - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy
z dnia 18 listopada 2022 r.
sygn. akt TR1T/GUp/1/2022

FBO RUBBER TECHNOLOGY S.A. w Wolbromiu

Data rozpoczęcia: 11.12.2019

Osoba prowadząca: Katarzyna Olejniczak - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 11.12.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 675/19

POL PROD sp. z o.o. w Zabierzowie

Data rozpoczęcia: 30.09.2019

Osoba prowadząca: Michał Kolczyński - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 30.09.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 478/19

Jarosław Gołyźniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa STAROWIEJSKA w Starej Wsi

Data rozpoczęcia: 10.11.2022 r.

Osoba prowadząca: Paweł Wolnik - Zarządca

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 10.11.2022 roku (postępowanie sanacyjne)
sygn. akt KR1S/GR/4/2022

MIPOL P. Mikulec, M.J.B. Plata sp. j. w Moszczenicy Wyżnej

Data rozpoczęcia: 25.06.2019

Osoba prowadząca: Michał Kolczyński - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 25.06.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 290/19

3 LOGIC sp. z o.o w Krakowie

Data rozpoczęcia: 1.02.2019

Osoba prowadząca: Lesław Kolczyński - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 01.02.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 36/19

Krzysztof Gut prowadzący działalność pod firmą PHU HURTIMEX w Chrzanowie

Data rozpoczęcia: 24.01.2019

Osoba prowadząca: Lesław Kolczyński - Syndyk

postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadł. i restrukturyzacyjnych
z dnia 24.01.2019 roku
sygn. akt VIII GUp 24/19