Start > Obsługa prawna

Obsługa prawna

Wśród naszych doradców są również doświadczeni profesjonalni pełnomocnicy: adwokat i radca prawny. Prawnicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego w szczególnym uwzględnieniem prawa upadłościowego i prawa spółek handlowych. Wiedza ta poparta jest praktyką zdobytą w trakcie wieloletniego świadczenia pomocy prawnej dla klientów indywidualnych a także świadczenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Nasi prawnicy reprezentują zarówno wierzycieli, dłużników jak i innych syndyków w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz pozasądowych.

Kancelaria może zaoferować Państwu między innymi:

  • Profesjonalną obsługę prawną Państwa przedsiębiorstwa,
  • Pomoc w zakładaniu spółek handlowych,
  • Reprezentację w procesach sądowych.