Start > Dla dłużników

Dla dłużników – oddłużanie, szansa na wyjście z długów

Szansa na szybkie wyjście z długów

Od 1 grudnia 2021 r. istnieje możliwość wybrania nowego postępowania o zatwierdzenie układu (PZU 2.0).
Całe postępowanie prowadzone jest w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jest to najszybsza, najprostsza i co za tym idzie najtańsza procedura, dzięki której przedsiębiorca ma szansę na restrukturyzację swojej firmy.

Z oddłużenia w tym trybie mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki kapitałowe nieprowadzące działalności gospodarczej, wspólnicy spółek partnerskich oraz wspólnicy spółek osobowych, którzy są niewypłacalni lub zagrożeni niewypłacalnością (a więc ci, którzy utracili zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub ci, których sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie mogą stać się niewypłacalni). Postępowanie o zatwierdzenie układu może być prowadzone jedynie wówczas, gdy suma wierzytelności spornych (których istnienie jest kwestionowane przez dłużnika) uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Jeżeli jesteś zainteresowany szybkim oddłużeniem to skontaktuj się z nami.

Sporządzamy wnioski o ogłoszenie restrukturyzacji oraz upadłości konsumenckiej i pomiotów gospodarczych.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. To doświadczenie pozwala nam znaleźć dla Państwa najlepsze rozwiązanie i zaoferować Państwu ścieżkę wyjścia z długów. Nasza fachowa wiedza ekonomiczna i prawna umożliwia nam sprawne i efektywne prowadzenie negocjacji z Państwa wierzycielami w celu osiągnięcia zadowalającego kompromisu nawet w najtrudniejszych postępowaniach.

W ramach świadczonych przez naszą Kancelarią usług możemy Państwu zaoferować w szczególności:

  • szczegółową analizę sytuacji materialnej Państwa firmy
  • Znalezienie odpowiedniej drogi restrukturyzacji,
  • Profesjonalne przygotowanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości,
  • Fachową obsługę w trakcie całego postępowania,
  • Świadczenie fachowej pomocy prawnej,
  • Reprezentację Państwa przed wierzycielami,
  • Doradztwo strategiczne i ekonomiczne,
  • Pomagamy w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej i w postępowaniach w zakresie orzeczenia odpowiedzialności członków zarządów za zaległości.