Start > Akty Prawne

Akty Prawne

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 roku – o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

Ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych)